Architectuurcentrum Rondeel organiseert eerste editie Deventer Architectuurprijs

Architectuurcentrum Rondeel in Deventer neemt het initiatief om dit jaar de eerste editie van de Deventer Architectuurprijs (DAP) te organiseren. Met de Deventer Architectuurprijs wordt het belang van architectuur in de gemeente Deventer breed onder de aandacht gebracht. Naast de prijs door een onafhankelijke vakjury wordt er ook een Deventer publieksprijs uitgereikt.

De ambities in Deventer om te groeien met 11.000 woningen en daarbij nieuwe en huidige bewoners te binden kan alleen succesvol zijn als de stad een verrassend en aantrekkelijk woon- en werkmilieu biedt, ontworpen door goede stedenbouwkundigen, (landschaps)architecten en goed opdrachtgeverschap. De Deventer Architectuurprijs is een initiatief deze opgave nog eens extra onder de aandacht brengt.

Wie kan meedoen?

Niet alleen architecten, bouwers en opdrachtgevers kunnen projecten aandragen, ook inwoners van Deventer en de omliggende dorpen. Alle projecten die tussen 2018 t/m 2022 zijn opgeleverd binnen de gemeentegrenzen van Deventer kunnen voor 15 augustus worden voorgedragen.

Jury

De Deventer Architectuurprijs wordt uitgereikt op voordracht van een onafhankelijke jury. Die jury wordt samengesteld door ons bevriende architectuurcentrum in Groningen, GRAS.  De juryvoorzitter is architect Jurjen van der Meer van architectenbureau de Zwarte Hond.

Oktober 2022: Maand van de Architectuur

Door ook het instellen van een publieksprijs wordt de architectuur breder onder de aandacht gebracht van het publiek. De prijs wordt onderdeel van de Maand van de
Architectuur, oktober 2022. Een hele maand met activiteiten, waaronder een expositie, debat, lezing en
projectbezoeken.

De opening van de Maand van de Architectuur vindt plaats op 30 september in de Hereeniging en in ons pand aan de Assenstraat 14 te Deventer met de opening van de expositie Gebouwde Trots.

De Maand van de Architectuur wordt afgesloten met de feestelijke uitreiking van de Deventer Architectuurprijs op 1 november in MIMIK.

Noteer deze data alvast in uw agenda!