CPO Venenpark

CPO Venenpark

Terug

CPO Venenpark

CPO Venenpark is een bijzonder project in Deventer waarbij de samenwerking tussen gezinnen van Nederlandse en Turkse oorsprong geleid heeft tot een vermenging van de wijze waarop gewoond wordt. Denk daarbij aan de posities van bijv. de keuken van de ‘straatzijde’ naar de ‘tuinzijde’. Door naar elkaar te luisteren en elkaar te inspireren is er een blend c.q. mixvorm van inrichtingen ontstaan. De woningen zijn ontwikkeld in contrast met de achterliggende wijk, maar wel in overeenstemming met de in het oosten en westen gelegen witte woningen en witte school in het groenpark. Zo ontstaat er een witte zone gelegen in het groen en aan het water.

De leden van CPO Venenpark kozen voor Courage architecten uit Apeldoorn. De groep maakt de keuzes, maar het individu bepaalt de plattegronden en behaalt het inkoopvoordeel. Het collectief heeft als gemeenschappelijk doel: huizen bouwen die mooi, modern, praktisch en economisch zijn in hun groenblauwe omgeving. De omgeving, het water en de ligging hebben de architect geïnspireerd tot een bijzondere vormgeving en duurzame huizen. De huizen lijken op elkaar, zijn familie, maar hebben allemaal verschillende plattegronden. Hedendaags comfort gaat gepaard met een traditionele bouwmethode met hoogwaardige materialen.

Lees verder onder de foto’s ↓

Locatie
Maasstraat, Deventer

Oplevering
2018

Architectuur
COURAGE architecten, Annemiek Tieben

Opdrachtgever
Bijont en CPO-vereniging Venenpark

Aannemer
Aannemersbedrijf Kuipers

CPO Venenpark bestaat uit dertien woningen die binnen een collectief particulier opdrachtgeverschap zijn ontworpen en ontwikkeld. De samenstelling van de groep bewoners is Turks en Nederlands. Het ontwerp is gebaseerd op verschillende uitgangspunten.

Daglicht is belangrijk. Dat betekent dat het daglicht georiënteerde woningen zijn: de woningoriëntatie is gedraaid t.o.v. de reeds aanwezig stedenbouwkundige structuur (rijtjeswoningen). Dit was mogelijk omdat de woningen aan een park gesitueerd zijn.

De groep bewoners heeft een etnische heterogene samenstelling: door de Turkse en Nederlandse achtergronden en origines van de CPO-leden verschilden de woonwensen per gezin en achtergrond. Hierdoor zijn er dertien verschillende woningen ontstaan binnen een zelfde architectuurkader.

Vanzelfsprekend waren de budgetten van het CPO mede bepalend voor de keuze van de architectuur. Met andere woorden, de kleinste portemonnee heeft de kaders qua architectuur en uitvoering bepaald. De grootste woningen zijn groter en luxer, maar niet anders.

En ten slotte de esthetiek: de woningen manifesteren zich duidelijk aan de rand van de wijk op de overgang naar het park. In de lijn van bijzondere architectuur op grotere schaal bleek wit de accentkleur te zijn. Eternit Equitone als product straalt de gewenste luxe uit, dit bleek echter te duur te zijn. Door slim om te gaan met afmetingen en volgens een taakstellend budget te ontwerpen, is het Equitone ‘erin’ ontwikkeld i.p.v. ‘eruit’ bezuinigd, zonder verlies aan architectonische en functionele ruimtelijke indelingen.

Bron: COURAGE architecten