Steenbrugge Deventer

Steenbrugge

Terug

Steenbrugge

Steenbrugge is een nieuwbouwwijk in combinatie met landschapspark aan de rand van Deventer. Locatiespecifiek en narratief geïnspireerd nieuw Sallands dorp (400 woningen) met bijzondere aandacht voor identiteit, duurzame ontwikkeling en eenheid van stedenbouw/landschap/architectuur. De karakteristieke architectuur verwijst op een moderne manier naar historische bouwstijlen. De kwaliteit zit ‘m in de toegepaste materialen als zinken dakgoten en hemelwaterafvoeren, hardhouten kozijnen met roeden, keramische dakpannen en luxe bakstenen gevels in fraaie kleuren en texturen.

Bij het ontwerp is het samenspel tussen de landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten van groot belang. Het plan kent een sterke verweving met het landschap waarbij bos, lanen en water (waaronder de Zandwetering) de natuurlijke grenzen van de wijk vormen. De compositie van bouwblokken is zodanig ontworpen dat via korte straten doorzichten naar de omgeving mogelijk zijn en het bestaande reliëf van de zandrug en de laagtes kan worden ervaren. De straten in de randzone van het dorp verbinden de besloten binnenwereld van het dorp met het landschap in de omgeving.

Lees verder onder de foto’s ↓

Locatie
Steenbrugge, Deventer

Oplevering

2017 – 2021 (Diverse projecten)

Stedenbouwkundig plan
Luc Bos Stedenbouwkundige

Opdrachtgever(s)
Gemeente Deventer, Le Clercq Projectontwikkeling, Bemog Projektontwikkeling en BPD gebiedsontwikkeling

Aannemer
Nikkels, Van Wijnen, Van Norel Bouwgroep

Er is gezocht naar een planconcept dat gebaseerd is op de regio specifieke kenmerken van Salland. In het gebied past een concept waarin de zonering, van nat naar hoog-droog tot uitdrukking komt. Daarbij is gestreefd naar een kernvorming in het gebied, zoals de Sallandse dorpen. Dit is de spil van het plan.

 

Steenbrugge wekt de indruk dat zij in de loop der tijd is ontstaan. Op in het oog springende punten staan afwijkende, karakteristieke gebouwen. Ze verwijzen naar o.a. een schoolgebouw, kerk, chirurgijnhuis, wachtershuis of coöperatiegebouw.

Website: stedenbouwkundige/gemeente Deventer